Επιδότηση ΕΣΠΑ Για Φυσικό Αέριο 2020

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η έναρξη του 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης που καλύπτει τα έξοδα εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες σε ποσοστό από 65% εώς και 100%.

Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες όπου υπάρχει ήδη σύστημα θέρμανσης πετρελαίου και πρόκειται να αντικατασταθεί με νέα εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης,

γ) πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω Πίνακα:

ΑΑ

Κατηγορία Ωφελουμένων

Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000

65%

2

Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

100%

 

Επιλέξιμες Κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% και επιπλέον δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%:

Αγίου Δημητρίου

Ελευσίνας

Νέας Ιωνίας

Περιστερίου

Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Κερατσινίου– Δραπετσώνας

Νέας Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας

Πετρούπολης

Αιγάλεω

Κορυδαλλού

Ιλίου

Φυλής

Ασπρόπυργου

Κρωπίας

Νίκαιας-Α.Ι. Ρέντη

Χαϊδαρίου

Δάφνης–Υμηττού

Μάνδρας- Ειδυλλίας

Παλλήνης

 

Διονύσου

Μοσχάτου- Ταύρου

Πειραιώς

 

 • Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):

ΑΑ

Εγκατεστημένη ισχύς

νέου συστήματος θέρμανσης

λέβητα - καυστήρα

P(kW)

Ανώτατος Συνολικός

Επιλέξιμος Π/Υ

(με ΦΠΑ)

(€)

1

P≤35

4.000 €

2

35<P≤50

6.500 €

3

50<P≤100

11.500 €

4

100<P≤200

16.000 €

5

P>200

21.500 €

 

Προθεσμίες

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 28 Μαΐου 2021. Σημειώνονται τα εξής:

 • Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης.
 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 2. α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι – O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη

Διαδικασίες Εφαρμογής

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Η εταιρεία μας, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στο χώρο του φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων, μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία και να φέρει με επιτυχία εις πέρας το έργο που θα φέρει το φυσικό αέριο στο σπίτι σας, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου και επωφεληθείτε της παρούσας επιδότησης, επιλέγοντας τους καλύτερους συνοδοιπόρους στο έργο σας, επιλέγοντας ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 213 0909 909 για να πραγματοποιήσουμε μια δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σας και να συζητήσουμε από κοντά τα δεδομένα και τις δυνατές επιλογές ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.