Νέο πρόγραμμα επιδότησης φυσικού αερίου απο την ΕΔΑ Αττικής – Οκτώβριος 2021

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής έναρξη 15 Οκτωβρίου 2021 καταληκτική ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η ΕΔΑ Αττικής χρηματοδοτεί μέρος της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου για ενεργές κατοικίες που βρίσκονται στο νέο τμήμα του δικτύου της που κατασκευάστηκε το πρώτο εννιάμηνο του 2021.

 

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται απο την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα έγκαταστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 

 

 Ωφελούμενοι

 

Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» για κατοικίες που βρίσκονται επί του δικτύου φυσικού αερίου που κατασκευάστηκε και ενεργοποιήθηκε εντος του πρώτου εννιαμήνου του 2021.

 

Διάρκεια προγραμμάτος

 

Το πρόγραμμα ισχύει για συμβάσεις σύνδεσεις που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής , με ταυτόχρονη ορθή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών Α φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα, απο τις 15 Οκτωβρίου 2021 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, και σε κάθε πρίπτωση το αργότερο μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2021.

 

Προϋποθέσεις

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι : α)η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης το αργότερο έως και 3 μήνες απο την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και β) η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 μέρες απο την ημερομηνία ενεργοποιήσης της εσωτερικής εγκατάστασης.

 

Ποιες δαπάνες καλύπτει

 

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος των δαπανών που αφορούν στις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

 

Διαδικασία / Βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

 

Α  ΦΑΣΗ

 

  1. Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης – Υποβολή δικαιολογητικών Α φάσης
    Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής καταθέτει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.

 

  1. Υπέυθυνη δήλωση /Αίτηση ένταξης  και αποδοχής των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
  2. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης

 

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει την σειρά προτεραιότητας ένταξής στο πρόγραμμα.

 

Σημείωση:  Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή. Η κατάθεση μη ορθών δικαιολογητικών της Α’ Φάσης (Υ/Δ-Αίτηση ένταξης και αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομίας) συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα.

 

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

 

Β ΦΑΣΗ

 

3.Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

 

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

1. Σύμβαση επιδότησης μέρους του κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.

2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου/αιτούντα καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου/αιτούντα).

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, εγκρίνεται η απόδοση του επιδοτούμενου ποσού προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Α ΦΑΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση / Αίτηση Ένταξης και Αποδοχής Όρων Συμμετοχής στο πρόγραμμα

 

 

 

Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημ/νια κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β ΦΑΣΗ

Σύμβαση Επιδότησης

            √

Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Επιδότησης σε ανάδοχο εγκαταστάτη

 

 

 

 

 

 

Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη

 

 

 

 

Η εταιρεία ΘΕΡΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑ  με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στο χώρο του φυσικού αερίου είναι δίπλα σας, έτοιμη να σας εξυπηρετήσει σε κάθε σας ανάγκη.

Καλέστε μας στο  213 0909 909 και απολαύστε μαζί μας τη ζεστασιά του φυσικού αερίου και της εξυπηρέτησής μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.